Mobil Glygoyle 22 (209 Lt.)

ManufacturerMobil

Mobil Glygoyle Serisi, mineral yağların kapasitesinin üzerindeki aşırı sıcaklık şartlarında çalışan dişli, yatak ve sirkülasyon sistemi uygulamaları için benzersiz yağlama sağlayan yüksek performanslı polialkilen glikol bazlı (PAG) yağlardır. Bu yağlar yüksek kesme kararlılığına ve ısıl bozulma, oksidasyon, çamur ve tortu oluşumuna karşı benzersiz mukavemete sahiptirler. İçinde, polialkilen glikol baz yağların Doğal niteliklerine herhangi bir olumsuz etki yapmaksızın aşırı basınç (EP) özelliği, aşınma önleme, pas ve korozyona karşı koruma ve köpüklenme dayanıklılığı sağlayan katkı maddeleri içerir.

Mobil Glygoyle Serisi yağlarının viskozite indeksi yüksektir ve wax içermemeleri nedeniyle akma noktası son derece düşüktür. Sürtünme ve çekme katsayıları (dişli ve rulmanlardaki uyuşmayan temas yüzeylerinde olduğu gibi) mineral yağlara kıyasla düşüktür. üstün yağlama karakteristikleri, birçok uygulamada çalışma sıcaklığının düşük olmasına yol açar.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Glygoyle Serisi marka yağlar dünya çapında yenilikçi ve benzersiz performansları ile tanınmış ve kabul görmüştür. Bu moleküler tasarımlı polialkilen glikol sentetik ürünler, özel olarak Mobil Glygoyle Serisi için seçilmiştir ve benzersiz ürün performansı sağlamak için ileri teknoloji kullanımında kararlığı simgeler. Mobil Glygoyle Serisinin geliştirilmesinde, ürünlerimizin sürekli gelişen endüstriyel tasarımlarının gerektirdiği benzersiz performansı sağlamasını temin amacıyla araştırma bilim adamlarımız ve uygulama uzmanlarımız ile ekipman üreticileri arasında yapılan işbirliği temel etken olmuştur.

Mobil Glygoyle ürünler esas olarak mineral yağlar ve diğer sentetik ürünlerin istenen sonucu vermediği geniş bir yelpazedeki endüstriyel uygulamalarda kritik yüksek sıcaklık taleplerini karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Düşük sürtünme ve çekme katsayısı ve düşük gaz absorbe etme gibi özellikler bu ürünlere daha geniş bir uygulama alanı sağlamıştır.

YUKARI