Mobil Vacmul Edm 2 (167,38Kg.)

ManufacturerMobil

Vacmul EDM,özellikle kaba, hassas ve çok hassas işlemlerde dalma yöntemi ile çalışan tüm erozyon makinelerinde kullanılan çok amaçlı dielektrik sıvılardır.Vacmul EDM, elektro-erozyon makinalarında kullanılan maksimum üretim verimliliği ve makina operatör rahatlığı sağlamak için özel olarak tasarlanmış çok saf bir sıvıdır.Bu metal işleme operasyonunda metal, işlenen parça yüzeyinden,işlenen parça ve şekillendirilmiş elektrot arasında potansiyel farkı oluşturularak alınır. Vacmul EDM düzenli yalıtım sağlama ve sonra da sınır gerilimine ulaşıldığında kontrollü elektrik deşarjına izin verme özelliğine sahiptir.

Vacmul EDM viskozite, buharlaşma, oksidasyon karalılığı, ısı iletim özellikleri, düşük oranda koku ve düşük toksisite sağlayan Doğru dengeye sahiptir Vacmul EDM özellikleyüksek yüzey kalitesi gerektiren hassas işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek derecede rafine edilmiş, dar distilasyon aralığında , düşük viskoziteli bir sıvıdır. Takım ve işlenen parça arasında yalıtkanlık işlevi yapar, kıvılcım iletkenliği ve soğutma vasifesini görür ve çapağın yıkanarak uzaklaştırılmasını sağlar Vacmul EDM daha yüksek talaş kaldırma hızı gerektiren kaba talaş kaldırma işlemleri ile hassas ve çok hassas işlemler için tavsiye edilir.


Kullanım Yerleri

  • Dalma yöntemi ile çalışan tüm elektro–erozyon makinaları için mükemmeldir.
  • özellikle kaba,hassas ve çok hassas işler için çok uygundur.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS’ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya Internet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

 

YUKARI